Operacje Przepuklin Brzusznych: LublinOperacje Przepuklin Brzusznych: LublinOperacje Przepuklin Brzusznych: LublinOperacje Przepuklin Brzusznych: LublinOperacje Przepuklin Brzusznych: Lublin

Operacje przepuklin brzusznych

Przepukliny są moją pasją chirurgiczną. Całokształt mojego postępowania obejmuje diagnozowanie, przygotowanie Pacjentów, operowanie i prowadzenie moich Pacjentów po operacji. Wykonuje operacje przepuklin brzusznych (pachwinowych, udowych, pępkowych, pooperacyjnych, pourazowych, przepuklin brzusznych olbrzymich) zarówno metodami otwartymi jak też laparoskopowymi.

Wśród najczęściej wykonywanych zabiegów przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową z użyciem imlantu (siatki) są metoda TEP - totally extraperitoneal (dostęp endoskopowy całkowicie pozaotrzewnowy) oraz  metoda TAPP - tranabdominal preperitoneal (dostęp przezbrzuszny przedotrzewnowy). Wśród metod otwartych  z wszyciem implantu najczęstszym zabiegiem operacyjnym przepukliny pachwinowej  jest operacja metodą Lichtenstein.

Operacje przepuklin pępkowych wykonuję zarówno metodą otwartą z wszyciem implantu lub bez oraz metodą laparoskopową z wewątrzotrzewnowym umiejscowieniem implantu – metoda IPOM (intraperitoneal onlay mesh) lub IPOM plus.

Przepukliny brzuszne pooperacyjne lub pourazowe najczęściej wymagają odpowiedniego przygotowania Pacjenta, obejmującego postepowanie dietetyczne – redukcja masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu, rehabilitację pozwalającą na wzmocnienie mięśni brzucha, prawidłowe przygotowanie metaboliczne – między innymi prawidową kontrolę cukrzycy czy schorzeń płuc, takich jak astma oskrzelowa lub POCHP. Operacje wykonywane w przypadku przepuklin brzusznych są najczęściej operacjami otwartymi z wszyciem implantu lub rzadziej operacjami met. IPOM.

Operacje Przepuklin Brzusznych: Lublin

Od wielu lat specjalizuję się w operacjach wszelkiego typu przepuklin brzusznych (pachwinowych, udowych, tep, bariatryczne, pępkowych, pooperacyjnych, pourazowych, przepuklin brzusznych olbrzymich, cholecystektomia) zarówno metodami otwartymi jak też laparoskopowymi. Obręb działania to Lublin i okolica

Liczba odwiedzin

088562

operacje bariatryczne Lublin, operacje laparoskopowe lublin, operacje przepuklin lublin, operacje tep lublin, cholecystektomia lublinJakub Gołyski

Gołyski Jakub Lekarz

Adres

Lublin

Poland

605 283 939

Operacje przepuklin Lublin

Operacje laparoskopowe Lublin

Operacje tep Lublin